Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

POLI-FARBE SZINTETIKUS HÍGÍTÓ

Poli-Farbe
Várható szállítás: 2024. június 18.
Elérhetőség: Előrendelhető
A Poli-Farbe szintetikus hígító kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas.
Szín
Színtelen
KISZERELÉS
1l

Leírás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kencék, olajfestékek, levegőn száradó alkidgyanta kötőanyagú festékek és lakkok hígítására alkalmas.

FELHASZNÁLÁS

A lakkot, vagy festéket a használatot megelőzően a felhordási konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell a Poli-Farbe szintetikus hígítóval összekeverni. A Poli-Farbe szintetikus hígítóval a festésnél használt szerszámokat is elmoshatjuk.

Adatok

ÖSSZETÉTEL

Veszélyes összetevők: Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz.

BIZTONSÁGI ADATOK

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező.
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

TŰZVESZÁLYESSÉGI OSZTÁLY

Robbanásveszélyes!
Lobbanáspont: 23 °C felett.
Kemler szám: 30.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 2 évig.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!