Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

POLI-FARBE NITROHÍGÍTÓ

Poli-Farbe
Várható szállítás: 2024. június 18.
Elérhetőség: Előrendelhető
A Poli-Farbe nitrohígító elsősorban cellulóz-nitrát alapú lakkok és festékek felhordási konzisztenciájának beállítására alkalmazható. Hatékony zsíroldó tulajdonsága miatt zsírtalanításra, tisztításra és felület előkészítésre is kiváló.
Szín
Színtelen
KISZERELÉS
1l

Leírás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Elsősorban cellulóz-nitrát alapú lakkok és festékek felhordási konzisztenciájának beállítására alkalmazható. Hatékony zsíroldó tulajdonsága miatt zsírtalanításra, tisztításra és felület előkészítésre is kiváló.

FELHASZNÁLÁS

A Poli-Farbe nitrohígítót a kívánt konzisztencia beállításhoz a szükséges mennyiségben kell a megfelelő festékfajtához hozzákeverni. Javasolt a festés után kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére a doboz visszazárása előtt. A Poli-Farbe nitrohígító használható zsírtalanításra, a festőszerszámok elmosására, festékelcsepegések eltávolítására. Zsírtalanításra használható ecseteléssel vagy mártással.

Adatok

ÖSSZETÉTEL

Veszélyes összetevők: Toluol; Izopropil acetát; Aceton; Etil-acetát; Metil-acetát; Izopropilalkohol.

BIZTONSÁGI ADATOK

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P405 Elzárva tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁY

Robbanásveszélyes!
Lobbanáspont: -19 °C.
Kemler szám: 33.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 2 évig.

Vélemények

Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!