Loading

Poli-Farbe Boróka Primer Fakonzerváló Alapozó

Elérhetőség Készleten

2.490 Ft
Tartós védelem szürkepenész, kékgombásodás, rovarkárosítás ellen.

Felhordás: ecsettel
Javasolt rétegszám: 2-3 réteg
Kiadósság: 8-10 m2/l
Hígítás: nem megengedett
Száradási idő (20 °C-on): 8 óra
Átfesthetőség (20 °C-on): 8 óra
Kiszerelés

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kültéri fafelületek – faházak, kerítések, ablakok, ajtók – impregnáló alapozásra használható. Hosszú ideig biztosítja a fa védelmét. Az alapozott felületet Poli-Farbe Boróka vízzel hígítható fabevonó vastaglazúrral át kell vonni. Beltéri felületeken történő használatát indokolt esetben (pl.: magas páratartalmú környezetben) javasoljuk.

FEHASZNÁLÁS

Használat előtt a festéket jól fel kell keverni. A légszáraz fafelületet csiszolni, portalanítani és szükség esetén, észter hígítóval gyanta mentesíteni kell. Ezután az alapozót a védelemhez szükséges mennyiségben, puha ecsettel, a fa szálirányában hígítás nélkül kell felkenni. Az alapozónak jól be kell szívódnia a fa pórusaiba. A beszívódás mértéke és az alapozó száradása függ a faanyag szerkezetétől és a nedvességtartalmától. 3-4 óra száradási idő után az alapozott felület – csiszolás nélkül – Poli-Farbe Boróka vízzel hígítható fabevonó vastaglazúrral két rétegben átfesthető. A festést +10 °C levegő- és felülethőmérséklet alatt ne végezzük. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Megjelenés a felületen: áttetsző, színtelen.
 

ÖSSZETÉTEL

műanyag diszperziós, propilénglikol, biocid, festékadditív
Veszélyes összetevők: Biocid hatóanyagok: 3-jód-2-propinil-N-butilkarbamát: 0,915%; Tebukonazol 0,26%; Permetrin: 0,102%; Didecil-polioxetil-ammónium-borát: 0,05%.
8. terméktípus: faanyagvédőszer.
Formuláció: folyadék.

BIZTONSÁGI ADATOK

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot, permetrint és (5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
A festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

Nem tűzveszélyes.

TÁROLÁS

5-25 °C között. Fagyveszélyes!

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig. 

VOC

EU limit value for this product (A/f): 130 g/l (2010). This product contains max. 41 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/f): 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 41 g/l VOC-t tartalmaz.

Vélemények

Még senki sem nyilvánított véleményt erről a termékről.
 

Információk

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!